Monday, October 30, 2017

Behandling med Botox

Botulinumtoxin A är ett naturligt förekommande protein som i vardagligt tal kallas botox. Vid en botox-behandling injiceras små doser precis under huden för att få musklerna att slappna av och rynkor minskas eller helt slätas ut.  Botulinumtoxin används i en mycket försvagad form under namnen Botox. Ett annat vanligt medicinskt användningsområde är vid behandling av dystoni, det vill säga olika tillstånd med sjukligt ökad muskeltonus.